Cabrera, Flor. “Tècniques I Instruments d’avaluació: Una Proposta De Classificació”. REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació 4, no. 2 (June 20, 2011): 112–124. Accessed July 24, 2024. https://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/view/reire2011.4.2428.