López-Aguado, Mercedes, and Lourdes Gutiérrez-Provecho. “Com Dur a Terme I Interpretar Una anàlisi Factorial exploratòria Utilitzant SPSS”. REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació 12, no. 2 (July 1, 2019): 1–14. Accessed October 19, 2021. https://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/view/reire2019.12.227057.