Campos Bandrés, Iris Orosia. “«No Recordo Que a l’escola Em Parlessin Sobre Pluralitat lingüística». Un Estudi Qualitatiu Sobre Les Actituds Cap a La Llengua Minoritzada Dels Mestres Altoaragonesos En Formació”. REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació 12, no. 2 (July 1, 2019): 1–24. Accessed February 28, 2024. https://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/view/reire2019.12.227310.