Santabárbara, Javier. “Càlcul De La Mida De Mostra necessària Per Estimar El Coeficient De Correlació De Pearson mitjançant Sintaxi En SPSS”. REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació 14, no. 1 (January 4, 2021): 1–7. Accessed September 20, 2021. https://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/view/32565.