Costa, Cristina. “Conferència: Metodologies Innovadores: Creant Contextos d’aprenentatge Significatiu”. REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació 5, no. 2 (July 4, 2012). Accessed June 13, 2024. https://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/view/reire2012.5.2522.