1.
Pierella M-P. Universitat, coneixement i transmissió. Un estudi centrat en biografies de professors de carreres humanístiques i científiques. REIRE [Internet]. 2014Dec.10 [cited 2021Oct.28];8(1):31–49. Available from: https://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/view/reire2015.8.1813