1.
Calderón D, Forés Miravalles A, Gustems Carnicer J. Aproximació a les fortaleses de caràcter en els estudiants d’Educació Social. Perfil d’una mostra. REIRE [Internet]. 2016May31 [cited 2024Jul.16];9(2):48–64. Available from: https://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/view/reire2016.9.2924