1.
Novella Cámara AM (Ana M, Venceslao M, Forés Miravalles A. La funció docent en les pràctiques externes. Una anàlisi de les percepcions dels agents implicats per a la millora del model. REIRE [Internet]. 2016Jun.29 [cited 2024Jun.21];9(2):65–81. Available from: https://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/view/reire2016.9.2925