1.
Mauri T, Colomina-Álvarez R, Martínez-Taberner C, Rieradevall-Sant M. L’adquisició de les competències d’autoregulació. Anàlisi de la seva concepció i el seu aprenentatge en diferents estudis universitaris. REIRE [Internet]. 2009May28 [cited 2021Oct.28];2(2):33–60. Available from: https://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/view/reire2009.2.2223