1.
Santabárbara J. Càlcul de la mida de mostra necessària per estimar el coeficient de correlació de Pearson mitjançant sintaxi en SPSS. REIRE [Internet]. 2021Jan.4 [cited 2021Sep.20];14(1):1–7. Available from: https://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/view/32565