Cerca


 
Número Títol
 
Vol. 8, No 2: (Gener-Juny, 2015) Ressenya de Rodríguez, M.L. (2015). La pasión por aprender a aprender. Desarrollo de la competencia estratégica. Guía didáctica para la universidad y la empresa. Barcelona: Laertes S.A. de ediciones. Resum  PDF
Marta Sabariego-Puig
 
Vol. 10, No 1 (2017): (juliol-desembre, 2016) Avaluació de competències professionalitzadores en els estudis de grau de comunicació audiovisual Resum  PDF (Español)
Marina Romeo, Montserrat Yepes-Baldó, Silvia Burset Burillo, Vicenta González, Lydia Sánchez, Andrés Besolí, Josep Gustems Carnicer
 
Vol. 7, No 1 El Pràcticum al grau de Pedagogia de la Universitat de Barcelona: el mapa de la professió, la pràctica simulada i la immersió en una organització Resum  PDF
Ruth Vilà Baños, Marta Burguet-Arfelis, Dolors Millan-Guash, Assumpta Aneas-Álvarez, Elena Noguera-Pigem, Núria Rajadell-Puiggròs
 
Vol.: 3 Núm.: 1 L'avaluació de les competències transversals a l'ensenyament universitari Resum  PDF
Nati Cabrera-Lanzo, Francesc Martínez-Olmo
 
Vol. 14, No 1 (2021): (Juliol-Desembre, 2020) L’ansietat en els exàmens en els estudiants d’anglès: un cas de proves de vocabulari amb preguntes d’elecció múltiple i proves d’identificació d’errors Resum  PDF (English)  HTML (English)  EPUB (English)
Yasin Khoshhal
 
Vol. 11, No 2 (2018): (gener-juny, 2018) Mètodes d'aprenentatge actiu en grups grans d'estudiants repetidors Resum  PDF (English)
Gemma Abío, Manuela Alcañiz-Zanón, Marta Arespa, Helena Chulià, Marta Gómez-Puig, Ester Manna, Concepció Patxot, Glòria Rubert, Fernando Sánchez-Losada, Mònica Serrano, Alexandrina Stoyanova, Montserrat Vilalta-Bufí
 
Vol. 9, No 2 (2016): (Gener-Juny 2016) Ressenya de: Elena Cano-García (2015). Evaluación por competencias en educación superior Resum  PDF (Español)
Mayra Cuéllar-Fajardo
 
Vol.: 4 Núm.: 2 Innovació en educació. De la idea a l’acció. Procés participatiu cap a l'INNED 2 Resum  PDF
Sònia Basco-Isern, Marta Calafell-Soldevila, Montse Comas-Ribas, Ingrid Noguera-Fructuoso, Artur Parcerisa-Aran
 
Vol.: 3 Núm.: 2 Ressenya de llibre: Desarrollo de competencias: Teoría y práctica. Balance, proyecto profesional y aprendizaje basado en el trabajo. Resum  PDF
Anna Forés Miravalles
 
Vol. 6, No 2 El feedback com a mitjà per enfortir el desenvolupament de competències a través dels blocs Resum  PDF (Español)
Claudio Barrientos-Piñeiro, Rayen Curaqueo-Alvear, Elena Cano-García
 
Vol.: 1 Núm.: 1 Recull, classificació i avaluació d’animacions i simulacions per a l’ensenyament de la biologia a l’ESO. Resum  PDF
María-Isabel Lacasa-Millán
 
Vol. 12, No 2 (2019): (Gener–Juny, 2019) El disseny i el judici d’ítems en proves estandarditzades d’accés a estudis superiors per a persones amb discapacitat visual: dimensions analítiques d’un model teòric d’ajustos raonables Resum  PDF (Español)
Mónica Arias-Monge
 
Vol. 10, No 1 (2017): (juliol-desembre, 2016) Tendències en el disseny metodològic de recerca sobre l’avaluació de competències a l’educació superior Resum  PDF (Español)
Karina Villegas Sandoval, Francesc Martínez-Olmo
 
Vol. 6, No 1 Ressenya de llibre: Elena Cano (ed.) (2012) Aprobar o aprender. Estrategias de evaluación en la sociedad red. Col·lecció Transmedia XXI. Laboratori de Mitjans Interactius. Universitat de Barcelona: Barcelona Resum  PDF (Español)
Anna Forés Miravalles
 
Vol. 5, No 2 Adaptació d’una bateria per a l’avaluació de prerequisits per a l’aprenentatge d’Estadística en Psicologia Resum  PDF (Español)
Joan Guàrdia-Olmos, Maribel Peró, Núria Mancho-Fora, Laia Farràs-Permanyer
 
Vol. 9, No 1 (2016): (Juliol-Desembre, 2015) Treballar i avaluar per competències en Ciències Socials en els centres d'Educació Secundària: realitat i problemàtica a la Regió de Múrcia Resum  PDF (Español)
María-Begoña Alfageme-González, Alejandro Egea-Vivancos
 
Vol. 5, No 2 Millora de l’actuació docent del professorat de Matemàtiques. Resum  PDF
Antoni Benseny-Ardiaca, Ma. Carme (Maria Carme) Cascante, Joan Gispert-Brasó, B. (Buenaventura) Verdú
 
Vol. 8, No 2: (Gener-Juny, 2015) Les escales de Likert poden augmentar en sensibilitat? Resum  PDF (Español)
Rafel Bisquerra Alzina, Núria Pérez-Escoda
 
Vol. 7, No 1 Ressenya de llibre: David Boud and Elisabeth Molloy (Eds.) (2013). Feedback in Higher and Professional Education: Undestanding it and doing it well. London: Routledge. Resum  PDF
Elena Cano-García
 
Vol. 6, No 2 Una experiència d'innovació docent en l'assignatura d'Animació Sociocultural Resum  PDF (Español)
Itahisa Pérez-Pérez
 
Vol.: 3 Núm.: 2 Més enllà de la innovació docent: de la innovació al coneixement, del coneixement al suport, del suport a la renovació docent a la Universitat de Barcelona. Resum  PDF
Albert Cornet-Calveras, Teresa Costas, Jordi Pardo-Carazo
 
Vol. 6, No 2 Lletra de Dona. Una eina per a l’avaluació continuada en assignatures de l’àmbit de les humanitats Resum  PDF
Elena Losada-Soler
 
Vol. 6, No 1 L’avaluació de competències a l’Educació Superior: el cas d’un màster universitari Resum  PDF (Español)
Xavier Triadó i Ivern, Ma. Del Pilar (María del Pilar) Aparicio Chueca, Amal Elasri-Ejjaberi
 
1 - 23 de 23 elements

Consells per a la cerca:

  • Els termes de la cerca no distingeixen entre majúscules i minúscules.
  • No es tenen en compte els mots gramaticals (articles, preposicions, etc.).
  • Per defecte, només es retornen els articles que contenen tots els termes de la consulta (és a dir, que s’utilitza l’operador AND de manera predeterminada).
  • Combineu les expressions que contenen més d’una paraula amb l’operador OR per cercar qualsevol dels termes de la consulta; per exemple, educació OR recerca.
  • Utilitzeu parèntesis per crear consultes més complexes; p. ex., arxiu ((revista OR conferència) NOT tesis)
  • Per cercar una frase o una locució exactes, escriviu-les entre cometes; p. ex., «publicació amb accés obert»
  • Per excloure una paraula, afegiu-hi al davant un guionet (-) o NOT; p. ex., en línia -política o en línia NOT política.
  • Utilitzeu l’asterisc (*) en un terme com a comodí per cercar qualsevol seqüència de caràcters; p. ex., si introduïu soci* moralitat se cercaran tant els documents que contenen la paraula «societat» com els que contenen la paraula «sociològica».
RCUBRCUBDeclaraci ticaAvs LegalCentre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigaciUniversitat de Barcelona