Cerca


 
Número Títol
 
Vol. 9, No 2 (2016): (Gener-Juny 2016) Aproximació a les fortaleses de caràcter en els estudiants d’Educació Social. Perfil d’una mostra Resum  PDF (Español)
Diego Calderón, Anna Forés Miravalles, Josep Gustems Carnicer
 
Vol. 13, No 2 (2020): (Gener-Juny, 2020) L’escape room com a eina educativa per treballar la literatura a secundària: una proposta pràctica de Romeu i Julieta Resum  PDF
Esther Martínez Borobio, Eleonora Nakova Katileva
 
Vol.: 4 Núm.: 2 El disseny d’uns quaderns de Pràcticum des de la millora docent i el treball coresponsable per a la transferència de competències i el desenvolupament professional Resum  PDF
Ana M. (Ana María) Novella Cámara, Anna Forés Miravalles, Núria Fuentes-Peláez
 
Vol. 13, No 2 (2020): (Gener-Juny, 2020) Analítica dels usos digitals i rendiment acadèmic. Un estudi de cas amb estudiants universitaris Resum  PDF (Español)
M. Covadonga de la Iglesia Villasol
 
Vol. 13, No 1 (2020): (juliol-desembre 2019) Integració de les TIC en els processos d’ensenyament-aprenentatge a la Facultat de Filosofia, Lletres i Ciències de l’Educació de la Universitat Central de l’Equador Resum  PDF (Español)
Byron Chasi-Solórzano
 
Vol. 6, No 1 El ser, el conèixer i el saber fer: les competències del formador/a des de la modalitat formativa de les «Aules Obertes a la Professionalització (AOP)» Resum  PDF
Montserrat Payà-Sánchez, Núria Obiols-Suari, Begoña Piqué-Simón
 
Vol. 8, No 2: (Gener-Juny, 2015) Ressenya de Rodríguez, M.L. (2015). La pasión por aprender a aprender. Desarrollo de la competencia estratégica. Guía didáctica para la universidad y la empresa. Barcelona: Laertes S.A. de ediciones. Resum  PDF
Marta Sabariego-Puig
 
Vol. 10, No 1 (2017): (juliol-desembre, 2016) Avaluació de competències professionalitzadores en els estudis de grau de comunicació audiovisual Resum  PDF (Español)
Marina Romeo, Montserrat Yepes-Baldó, Silvia Burset Burillo, Vicenta González, Lydia Sánchez, Andrés Besolí, Josep Gustems Carnicer
 
Vol. 6, No 2 El feedback com a mitjà per enfortir el desenvolupament de competències a través dels blocs Resum  PDF (Español)
Claudio Barrientos-Piñeiro, Rayen Curaqueo-Alvear, Elena Cano-García
 
Vol. 6, No 2 Ficcionalisme i Competències ètiques Resum  PDF
Margarita Mauri Álvarez, Begoña Román, Josep Temporal-Oleart
 
Vol. 6, No 1 L’avaluació de competències a l’Educació Superior: el cas d’un màster universitari Resum  PDF (Español)
Xavier Triadó i Ivern, Ma. Del Pilar (María del Pilar) Aparicio Chueca, Amal Elasri-Ejjaberi
 
Vol.: 3 Núm.: 1 L'avaluació de les competències transversals a l'ensenyament universitari Resum  PDF
Nati Cabrera-Lanzo, Francesc Martínez-Olmo
 
Vol. 6, No 2 La formació competencial dels llicenciats en economia i empresa: una visió des del seu entorn professional Resum  PDF
Manuela Alcañiz-Zanón, Carme Riera-Prunera, Òscar Claveria-González
 
Vol. 13, No 2 (2020): (Gener-Juny, 2020) Competències clau del professorat: disseny i validació del marc global competencial dels docents Resum  PDF (Español)
Laia Lluch Molins, Elena Cano García, Laura Pacheco Villarroel
 
Vol.: 4 Núm.: 1 Ressenya de llibre: Barba, C.; Capella, S. (coord) (2010) Ordinadors a les aules. La clau és la metodologia. Barcelona: Graó Resum  PDF
Jordi Quintana-Albalat
 
Vol. 7, No 1 Directrius acadèmic-docents en el grau de CAV: Un estudi exploratori multi-font Resum  PDF (Español)
Marina Romeo, Montserrat Yepes-Baldó, Lydia Sánchez, Silvia Burset Burillo, Maria-Ángeles García, Vicenta González, Carolina Martín Piñol, Emma Bosch, Rita Berger, Carlos Aguilar, Josep Gustems Carnicer
 
Vol.: 4 Núm.: 2 Una recerca acció per desenvolupar la capacitat crítica i autocrítica dels estudiants en diversos ensenyaments de la Universitat de Barcelona Resum  PDF
María-del-Mar Prats, Lorena Cruz, Ana-B. Fernández, Jordi Galimany, Josep-Maria Batista, Oscar Núñez Burcio
 
Vol. 12, No 1 (2019): (juliol-desembre, 2018) Disseny, aplicació i avaluació d’un programa d’educació emocional a través de la música en 4t d’educació primària Resum  PDF
José Pastor Arnau
 
Vol. 11, No 2 (2018): (gener-juny, 2018) La Fira de Consultors: Una metodologia de pedagogia activa per a grups grans Resum  PDF (English)
Merce Mach, Pilar Saldaña
 
Vol.: 3 Núm.: 2 Ressenya de llibre: Desarrollo de competencias: Teoría y práctica. Balance, proyecto profesional y aprendizaje basado en el trabajo. Resum  PDF
Anna Forés Miravalles
 
Vol. 10, No 1 (2017): (juliol-desembre, 2016) Tendències en el disseny metodològic de recerca sobre l’avaluació de competències a l’educació superior Resum  PDF (Español)
Karina Villegas Sandoval, Francesc Martínez-Olmo
 
Vol.: 1 Núm.: 1 Projecte TRAMA. Formació per al treball en xarxa. Resum  PDF
Daniel Muntané
 
Vol. 9, No 2 (2016): (Gener-Juny 2016) Ressenya de: Elena Cano-García (2015). Evaluación por competencias en educación superior Resum  PDF (Español)
Mayra Cuéllar-Fajardo
 
Vol. 9, No 1 (2016): (Juliol-Desembre, 2015) Treballar i avaluar per competències en Ciències Socials en els centres d'Educació Secundària: realitat i problemàtica a la Regió de Múrcia Resum  PDF (Español)
María-Begoña Alfageme-González, Alejandro Egea-Vivancos
 
Vol. 6, No 2 El joc tradicional i popular a l’escola primària: una proposta de l’educació física cap a la cessió d’autonomia Resum  PDF
Xavier Torrebadella Flix, Annabel Becerro Mina
 
Vol. 7, No 2 Metodologia del cas al grau de Dret: "Del naixement a la mort" Resum  PDF (Español)
Maria-Lourdes Labaca-Zabala, Isabel Hernando-Collazos, Jaione Arieta-Araunabeña-Alzaga, Blanca Gamboa-Uribarren
 
Vol. 12, No 2 (2019): (Gener–Juny, 2019) La competència de treball en equip: una experiència d’implementació i avaluació en un context universitari Resum  PDF (Español)
Ana Collado Sevilla, Sandra Fachelli
 
Vol. 7, No 1 El treball en equip mitjançant l’ús del portafoli i rúbriques d’avaluació: innovació en l’ensenyament universitari Resum  PDF (Español)
Itahisa Pérez-Pérez
 
Vol.: 4 Núm.: 2 Protocol per a la implantació d’eines didàctiques virtuals: competències i habilitats adquirides pels estudiants Resum  PDF
Laura Guitart Tarrés, Paloma Miravitlles Matamoros, Ana Núñez Carballosa, Mercè Bernardo Vilamitjana, Fariza Achcaoucaou, José Ma. (José María) Castán Farrero, Jaume Valls Pasola, José López
 
Vol. 11, No 2 (2018): (gener-juny, 2018) Les competències del grau de Filosofia. Una proposta de treball i d’avaluació Resum  PDF (Español)
Margarita Mauri Álvarez, Isabel Vilafranca, Francisco Esteban, Begoña Román, Misericòrdia Anglès, Carles José
 
Vol. 12, No 1 (2019): (juliol-desembre, 2018) La perspectiva do it yourself (DIY) a l’ensenyament universitari. Donar compte de les competències quan s’aprèn mitjançant objectes visuals digitals Resum  PDF (Español)
Fernando Herraiz García, Cristina Alonso-Cano
 
Vol. 6, No 2 Una experiència d'innovació docent en l'assignatura d'Animació Sociocultural Resum  PDF (Español)
Itahisa Pérez-Pérez
 
Vol.: 3 Núm.: 2 Més enllà de la innovació docent: de la innovació al coneixement, del coneixement al suport, del suport a la renovació docent a la Universitat de Barcelona. Resum  PDF
Albert Cornet-Calveras, Teresa Costas, Jordi Pardo-Carazo
 
1 - 33 de 33 elements

Consells per a la cerca:

  • Els termes de la cerca no distingeixen entre majúscules i minúscules.
  • No es tenen en compte els mots gramaticals (articles, preposicions, etc.).
  • Per defecte, només es retornen els articles que contenen tots els termes de la consulta (és a dir, que s’utilitza l’operador AND de manera predeterminada).
  • Combineu les expressions que contenen més d’una paraula amb l’operador OR per cercar qualsevol dels termes de la consulta; per exemple, educació OR recerca.
  • Utilitzeu parèntesis per crear consultes més complexes; p. ex., arxiu ((revista OR conferència) NOT tesis)
  • Per cercar una frase o una locució exactes, escriviu-les entre cometes; p. ex., «publicació amb accés obert»
  • Per excloure una paraula, afegiu-hi al davant un guionet (-) o NOT; p. ex., en línia -política o en línia NOT política.
  • Utilitzeu l’asterisc (*) en un terme com a comodí per cercar qualsevol seqüència de caràcters; p. ex., si introduïu soci* moralitat se cercaran tant els documents que contenen la paraula «societat» com els que contenen la paraula «sociològica».
RCUBRCUBDeclaraci ticaAvs LegalCentre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigaciUniversitat de Barcelona