Cerca


 
Número Títol
 
Vol. 11, No 2 (2018): (gener-juny, 2018) Treball en grup, coavaluació i doble correcció d’exercicis com a estratègies per a l’ensenyament de mètodes quantitatius d’investigació en sociologia Resum  PDF (English)
Ana Pérez-Marín, Lidia Daza-Pérez, Manuela Alcañiz-Zanón
 
Vol. 11, No 2 (2018): (gener-juny, 2018) Aplicació de mètodes d’aprenentatge actiu en educació superior Resum  PDF (English)
Gemma Abío, Alexandrina Stoyanova
 
Vol. 12, No 2 (2019): (Gener–Juny, 2019) La competència de treball en equip: una experiència d’implementació i avaluació en un context universitari Resum  PDF (Español)
Ana Collado Sevilla, Sandra Fachelli
 
Vol. 10, No 1 (2017): (juliol-desembre, 2016) L’aprenentatge basat en el joc: aplicació a l’assignatura de Gestió de la Qualitat Resum  PDF
Merce Bernardo, Pilar Presas, Daniel Bernard, María Gracia, María López-Jurado, Rubén Huertas-García, Raúl Escalante
 
Vol. 9, No 1 (2016): (Juliol-Desembre, 2015) Projecte de recerca per a la definició i implementació de rúbriques d’avaluació de la competència transversal de treball en equip en els graus de la Facultat de Belles Arts Resum  PDF
Bibiana Crespo, Eva Figueras-Ferrer, Marina Mascarella-Vilageliu, Anna Nualart-Torroja, Redondo-Arolas Mar, Joan-A. Valle Martí
 
Vol. 7, No 1 El treball en equip mitjançant l’ús del portafoli i rúbriques d’avaluació: innovació en l’ensenyament universitari Resum  PDF (Español)
Itahisa Pérez-Pérez
 
1 - 6 de 6 elements

Consells per a la cerca:

  • Els termes de la cerca no distingeixen entre majúscules i minúscules.
  • No es tenen en compte els mots gramaticals (articles, preposicions, etc.).
  • Per defecte, només es retornen els articles que contenen tots els termes de la consulta (és a dir, que s’utilitza l’operador AND de manera predeterminada).
  • Combineu les expressions que contenen més d’una paraula amb l’operador OR per cercar qualsevol dels termes de la consulta; per exemple, educació OR recerca.
  • Utilitzeu parèntesis per crear consultes més complexes; p. ex., arxiu ((revista OR conferència) NOT tesis)
  • Per cercar una frase o una locució exactes, escriviu-les entre cometes; p. ex., «publicació amb accés obert»
  • Per excloure una paraula, afegiu-hi al davant un guionet (-) o NOT; p. ex., en línia -política o en línia NOT política.
  • Utilitzeu l’asterisc (*) en un terme com a comodí per cercar qualsevol seqüència de caràcters; p. ex., si introduïu soci* moralitat se cercaran tant els documents que contenen la paraula «societat» com els que contenen la paraula «sociològica».
RCUBRCUBDeclaraci ticaAvs LegalCentre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigaciUniversitat de Barcelona