ISSN en paper: 2014-1319
ISSN en línia: 2013-2298

Número actual

2021: Núm. 13
Veure tots els números

Aquesta revista esta indexada en: MIAR. DICERESH. ULRICHSWEB

Els autors que desitgin sol·licitar la publicació d’un article ho faran exclusivament a través de la utilitat on-line de la revista electrònica: RIDU