Curs de Càlcul: una nova metodologia amb Moodle com a excusa

M. Rosa Estela Carbonell

Resum


El projecte que es presenta, consisteix bàsicament en la elaboració de material docent d’autoaprenentatge utilitzant els diferents recursos de la plataforma Moodle, per tal de desenvolupar un conjunt de temes d’una manera diferent a com es presenten habitualment als estudiants i així poder millorar i consolidar els coneixements de l’estudiant en aquests temes.
Una de les motivacions principals que ens ha impulsat a desenvolupar aquest Projecte, és la d’intentar canviar la forma en la qual aquests coneixements són assolits i treballats pels estudiants, fent-ho de manera molt més atractiva i participativa i, d’aquesta forma, millorar el rendiment acadèmic dels estudiants als primer cursos universitaris, aspecte que gairebé sempre és objecte d’anàlisi i crítica.
El desenvolupament del Projecte se centra en titulacions bàsicament tècniques, atesa l’adscripció funcional del professorat que hi ha participat. Tanmateix, per la seva pròpia naturalesa i per la forma a com es tracten els temes, no sembla que hi hagi d’haver especials dificultats per estendre-ho a altres àmbits. Així mateix, s’han tingut molt presents els canvis que sens dubte s’han de produir en la metodologia d’ensenyament de les Matemàtiques en el marc de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior, al qual properament les universitats s’hauran d’adaptar.
La idea de crear un curs de Càlcul amb eines interactives va sorgir l’any 2002, a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB). Hem apostat per la tecnologia WIRIS i en una fase inicial es van realitzar els dos projectes d’innovació educativa EVAM [4] i BasicMatWeb [5]. A mesura que els projectes s’han anat desenvolupant, s’ha treballat amb els estudiants de primer curs de les titulacions d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports i Enginyeria Geològica de l’Escola de Camins i amb estudiants de primers cursos de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Agrícola de Barcelona (EUETAB).
Aquests projectes que hem comentat abans es poden adaptar a diferents plataformes de treball. Com la UPC ha apostat per la plataforma Moodle [7], nosaltres hem adaptat els nostres projectes a aquest entorn i s’han enriquit amb tots els recursos que incorpora aquest nou entorn de treball.
En tot el Projecte s’ha treballat amb la perspectiva de l’aprenentatge per part de l’estudiant, procurant incrementar la seva motivació i millorar la seva interacció amb temes que, en general, considera abstractes i llunyans. El disseny dels temes objecte d’estudi en el Projecte ha estat, doncs, condicionat a aquests objectius. Cadascun dels temes comença amb una introducció, desenvolupa les definicions bàsiques, estableix les propietats més importants i la metodologia i, en cada pas, s’acompanyen il•lustracions en forma d’exemples, complementades amb exercicis per a l’estudiant. L’experiència i el contacte dels estudiants amb el Projecte ha estat un element clau que ha permès detectar les mancances de les presentacions més clàssiques dels diversos temes i, en base a aquestes, s’han introduït nous esquemes que milloressin la part didàctica de cada tema.

Paraules clau


material docent d’autoaprenentatge ;millorar i consolidar els coneixements

Text complet:

PDF


DOI: https://doi.org/10.1344/105.20122298

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona