L’Aprenentatge cooperatiu i les competències

Joan Domingo Peña

Resum


Anomenem aprenentatge cooperatiu a un grup de procediments d’ensenyament i d’aprenentatge que parteixen de l’organització de la classe en petits grups de composició heterogènia, que treballen junts de forma que els objectius dels seus integrants estan tan estretament vinculats, que la seva possibilitat d’èxit en la consecució d’aquests objectius depèn única i exclusivament de que els demés components del grup també assoleixin els seus, que son los mateixos. Aquest conjunt de procediments tenen en comú la interdependència positiva entre els components del grup, l’exigibilitat i responsabilitat de cadascú, la interacció positiva cara a cara, les habilitats inherents i connaturals als petits grups i la dinàmica o procés de grup.
Es fonamental, en un procés d’aprenentatge constructivista, que els estudiants, pertanyin al nivell que sigui, (qualsevol persona que aprengui) reflexionin sobre el seu propi aprenentatge i que aquest aprenentatge sigui social, això és, que s’aprengui amb altres. Aquestes estratègies de treball son òptimes per aconseguir que els estudiants adquireixin les competències específiques i genèriques de cada nivell educatiu. En aquesta aportació, es reflexiona sobre els avantatges que ofereix treballar cooperativament per a millor assolir la formació en competències que la societat demanda dels seus ciutadans

Paraules clau


Aprendizaje cooperativo; competencias; evaluación

Text complet:

PDF (Español)


DOI: https://doi.org/10.1344/105.000001520

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona