Feedback i oportunitats de millora: una avaluació orientada a l’aprenentatge actiu

Miguel Santolino Prieto, Manuela Alcañiz, Carme Riera i Prunera

Resum


Aquest article analitza una experiència innovadora d’avaluació formativa per a la millora de l’ensenyament de l’Estadística, fàcilment extrapolable a altres estudis. Es detalla la implementació d’una modalitat de doble correcció, consistent a corregir els treballs dels estudiants en dues ocasions. En la primera, que duen a terme els mateixos integrants de l’aula entre ells, es detecten possibles errors o carències, segons una rúbrica de correcció elaborada pel docent, i els estudiants reben el feedback que els permet corregir i millorar els seus treballs abans que se’ls assigni una qualificació numèrica. A la segona correcció, el treball, ja revisat, és avaluat pel professor. Com a resultat es produeix un millora significativa de la qualitat dels treballs dels estudiants, que aprenen de forma activa a partir dels seus errors. L’experiència és valorada com a satisfactòria per part dels propis estudiants, tant pel que fa a l’adquisició de continguts, com de competències.

Paraules clau


Avaluació formativa; doble correcció; treball col·laboratiu.

Text complet:

PDF


DOI: https://doi.org/10.1344/105.000001861

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona