Disseny didàctic amb ús intencionat de TIC per potenciar l'aprenentatge dels estudiants d'embriohistología

Héctor Félix Reyes Hernández, Yurnet González Wong

Resum


Aquest article tracta de la implementació d’un disseny didàctic amb ús intencionat de TIC com a conseqüència de la importància que ha adquirit a l’actualitat, i en particular en el context de l’educació superior. La perspectiva és potenciar la docència i l’aprenentatge en estudiants universitaris, atès que la nostra experiència docent ens demostra que no sempre s’utilitza el recurs TIC en un disseny didàtic adequat. Aquest estudi va tenir com a objectiu avaluar l’efectivitat de l’aplicació a través de la comparació dels resultats entre dos cursos d’Embriohistologia on va ser aplicat. És una investigació mixta de tipus descriptiu amb un disseny experimental basat en un estudi de casos on es recull informació a partir d’un qüestionari amb escala tipus Líker, un grup focal basat en un disseny de preguntes de tipus obert i una anàlisi comparativa entre els resultats acadèmics en els cursos on es va aplicar i en els dos anteriors on no es va realitzar. Els estudiants van valorar positivament l’aplicació d’aquest disseny didàtic i el van considerar efectiu, ja que va potenciar els aprenentatges significatiu i col·laboratiu mediat a través de l’habilitat que van desenvolupar per vincular la teoria amb la pràctica, per regular els aprenentatges, per millorar l’autonomia cognitiva i per treballar en col·laboració per tal d’obtenir millors resultats.El rendiment acadèmic en ambdós cursos on es va experimentar va ser igual i es van apreciar notablement les diferències respecte als cursos on no va ser aplicat. Els resultats de l’estudi van demostrar que el disseny didàctic implementat és efectiu per potenciar els aprenentatges dels estudiants d’Embriohistologia.


Paraules clau


TIC; embriohistologia; didàctica; aprenentatge significatiu; aprenentatge col·laboratiu mediat

Text complet:

PDF (Español)


DOI: https://doi.org/10.1344/RIDU2014.6.2

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona