Importància de les actituds i del progrés en competències sobre el rendiment acadèmic de l'estudiant

Autors/ores

  • Ramon Alemany Leira Universitat de Barcelona
  • Catalina Bolancé Losilla Universitat de Barcelona
  • Helena Chuliá Soler Universitat de Barcelona
  • Miguel Santolino Prieto Universitat de Barcelona
  • Manuela Alcañiz
  • Carme Riera i Prunera

DOI:

https://doi.org/10.1344/RIDU2016.8.3

Paraules clau:

Competències, Actituds, Rendiment acadèmic, Avaluació, Graduats

Resum

La millora competencial és en l'actualitat el gran eix vertebrador de la formació que, juntament amb l'adquisició de coneixements, contribueix al correcte exercici professional dels graduats. A partir d'una experiència duta a terme en el grau d'Estadística UB-UPC, es mostra de quina manera l'adquisició de competències transversals i una actitud proactiva cap a l'estudi reverteixen en una millora del rendiment acadèmic. No obstant, no totes les competències treballades tenen repercussió en la nota final de l'estudiant. Això ha d'alertar al docent de la necessitat de transmetre-les millor i de dissenyar estratègies d'avaluació que les contemplin.

Biografia de l'autor/a

Manuela Alcañiz

Professora Titular d'Universitat. Dept. d'Econometria, Estadística i Economia Espanyola. Coordinadora del Grup d'Innovació Docent Consolidat per la UB "Anàlisi de Dades en Economia i Empresa".

Riskcenter-IREA

Referències

[1] Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, ANECA (2004) Competencias específicas de formación disciplinar y profesional, ANECA, Madrid.

[2] Alonso, L.E., Fernández, C.J., Nyssen, J.M. (2009) El debate sobre las competencias. Una investigación cualitativa en torno a la educación superior y el mercado de trabajo en España. Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, ANECA. Disponible en: http://www.aneca.es/var/media/148145/publi_competencias_090303.pdf.

[3] Alcañiz, M., Riera, C., Claveria, O. (2013) La formació competencial dels llicenciats en economia i empresa: una visió des del seu entorn professional. Revista d’Innovació i Recerca en Educació (REIRE), 6, pp. 64-85.

[4] Alcañiz, M., Riera, C., Santolino, M. (2013) Feedback i oportunitats de millora: una avaluació orientada a l’aprenentatge actiu. Revista d’Innovació Docent Universitària, 5, pp. 1-8.

[5] Boden, R., Nedeva, M. (2010) Employing discourse: universities and graduate “employability”. Journal of Education Policy, 25, pp. 37-54.

[6] Cano, E., Ion, G. (2012) La formación del profesorado universitario para la implementación de la evaluación por competencias. Educación XX1, 15, pp. 249-270.

[7] Fink, L.D. (2003) Creating Significant Learning Experiences: An integrated approach to designing college courses. Jossey-Bass, John Wiley & Sons, Inc., San Francisco.

[8] López, E., Pérez, A., Ramos, G. (2011) Modelos complementarios al Análisis Factorial en la construcción de escalas ordinales: un ejemplo aplicado a la medida del Clima Social Aula. Revista de Educación, 354, pp. 369-397.

[9] Moreno, T. (2012) La evaluación de competencias en educación. Sinéctica, 39, pp. 1-20.

[10] Nicol, D., Macfarlane-Dick, D. (2006) Formative assessment and self-regulated learning: a model and seven principles of good feedback practice. Studies in Higher Education, 31, pp. 198-218.

[11] Purcell, K., Wilton, N., Elias, P. (2007) Employer assessment of work-related competencies and workplace adaptation. Human Resource Development Quarterly, 17, pp. 305-324.

Descàrregues

Publicades

2016-01-30

Número

Secció

Articles

Articles més llegits del mateix autor/a