Deconstrucció i reflexió (auto)biogràfica des d’una experiència docent a l’assignatura de Rol i identitat del Treball Social

Toni Sangrà Boladeres, Jose Antonio López Rodríguez, Silvia Iannitelli Musculo, Rosa Maria Alemany Monleon

Resum


El text que presentem està relacionat amb l’experiència educativa i d’aprendre que anem desenvolupant en una assignatura obligatòria de quart curs del Grau de Treball Social anomenada Rol i identitat del Treball Social. Des del punt de vista pedagògic convidem a l’estudiant a reflexionar sobre el seu propi procés d’aprenentatge a partir de la deconstrucció de la seva autobiografia. Com a professors procurem acostar-nos a l’ensenyança amb metodologies educatives fomentin un aprenentatge heteràrquic entre estudiants i docents basat en el respecte dels sabers acadèmics i de la vida quotidiana. Pensem, que en l’actual context social i educatiu, els docents tenim el repte d’obrir les possibilitats pedagògiques a través d’altres formats de transmissió del coneixement en l’ensenyament del Treball Social, i així fomentar i estimular en els estudiants la participació (com a subjectes proactius), el pensament complex, l’acció transformadora i la transdisciplinarietat dels sabers.

Aquesta proposta també s’emmarca en un projecte d’innovació docent que pretén reorientar la transmissió del coneixement a partir d’estratègies narratives. La incorporació d’aquesta experiència en el projecte comporta un aprenentatge col·lectiu i co-construït amb altres assignatures i professors que permeten ampliar les perspectives epistemològiques i les expectatives d’aprenentatge sobre les que partim.

En aquest sentit, aquest article té l’objectiu de fonamentar, explicar i reflexionar al voltant del context de l’experiència, i alhora valorar la metodologia aplicada i les accions que s’han portat a terme a partir dels resultats obtinguts.


Paraules clau


Autobiografia; Deconstrucció epistemològica; Treball Social; Aprenentatge autònom; Aprenentatge col·laboratiu

Text complet:

PDF

Referències


Anderson, H. (1999) Conversación, lenguaje y posibilidades :un enfoque postmoderno de la terapia. Biblioteca de psicología y psicoanálisis. Amorrortu, Buenos Aires.

Arendt, H. (2005) La condición humana. Paidós Surcos, Barcelona.

Arfuch, L. (2007) El espacio biográfico. Dilemas de la subjetividad contemporánea. (2ªed.). Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires.

Claval, P. (1991) Els mites fundadors de les ciències socials. Herder, Barcelona.

Delors, J. (1996) Los cuatro pilares de la educación. A: La educación encierra un tesoro. Santillana/UNESCO, Madrid

Denzin, N. (1989) Interpretive Biography. Sage Publications, London.

Foucault, M., Frost, E.C. (1968). Las Palabras y las cosas: una arqueología de las ciencias humanas. Siglo XXI, México, D.F.

Gil Cantero, F. (1997) Educación y narrativa: la práctica de la autobiografía en la educación. Teoría de la educación, 9, pp. 115-136.

Husserl, E., Muñoz, J., Mas, S. (1990) La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología transcendental: una introducción a la filosofía fenomenología. Crítica, Barcelona.

Marina, J.A. (2012) La inteligencia ejecutiva. Ariel, Barcelona.

Maturana, H.R. (2003) El sentido de lo humano. J.C. Saez editores, Santiago de Chile.

Morin, E. (2003) Educar en la era planetaria. Gedisa, Barcelona.

Olney, J. (1991) Algunas versiones de la memoria/Algunas versiones del bios: la ontología de la autobiografía. Anthropos, 29, pp. 33-47.

Ordine, N. (2013) La utilitat de l’inútil. Quaderns Crema, Barcelona.

Ortega y Gasset, J. 1883-1955. (1966). Historia como sistema / José Ortega y Gasset. Revista de Occidente, Madrid.

Pujadas, J.J. (1992) El Método biográfico: el uso de las historias de vida en ciencias sociales. Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid.

Rousseau, J.-J. (1925) Las Confesiones. Calpe, Madrid.

Vilafranca, I. (2003) Memòria, relat biogràfic i formació. Temps d’Educació, 28, pp. 13-24.
DOI: https://doi.org/10.1344/RIDU2020.12.1

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona