Revista d'Innovació Docent Universitària https://revistes.ub.edu/index.php/RIDU <p><strong>RIDU, </strong>la <em><strong>Revista d'Innovació Docent Universitària</strong></em>, és una publicació destinada a la comunitat universitària, que pretén donar a conèixer aquelles experiències d'innovació i millora docent en l'àmbit universitari. La Revista publica treballs d'innovació docent referents a qualsevol disciplina universitària, fonamentalment treballs de recerca aplicada a la docència, treballs d'experiències docents i treballs sobre materials educatius.</p> ca-ES <p>L'autor/a que publica en aquesta revista accepta les condicions següents:</p> <ol> <li>L'autor/a conserva els drets d’autoria i atorga a la revista el dret de primera publicació de l’obra.</li> <li>Els textos es difondran amb la <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" target="_blank" rel="noopener">llicència</a> de reconeixement 4.0 Espanya de<em> Creative Commons</em>, la qual permet compartir, distribuir, reproduir i la comunicació pública, sempre que se’n reconegui l’autoria i la revista.</li> </ol> ridu@ub.edu (Anna Castañer Garriga) ridu@ub.edu (RIDU) ds, 30 gen 2021 00:00:00 +0000 OJS 3.2.1.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Crèdits i informació https://revistes.ub.edu/index.php/RIDU/article/view/33417 <span style="color: #111111; font-family: 'Times New Roman', Times, Georgia, serif; font-size: 11.2px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">Crèdits i informació de la Revista d'Innovació Docent Universitària</span> RIDU n. 13 Drets d'autor (c) 2021 Revista d'Innovació Docent Universitària https://revistes.ub.edu/index.php/RIDU/article/view/33417 ds, 30 gen 2021 00:00:00 +0000 Metodologies actives desenvolupades en la supervisió de les Pràctiques Externes en el Grau de Pedagogia https://revistes.ub.edu/index.php/RIDU/article/view/RIDU2021.13.1 <span>Aquest treball mostra la nostra tasca docent en el camp de la innovació en la matèria Pràctiques Externes del Graau de Pedagogia de la Facultad de Ciencias de la Educación a la Universidad de Sevilla. Al llarg d'aquest temps sempre hem plantejat aquesta matèria com la columna vertebral de la formació inicial del pedagog i pedagoga, sent l'estudiant el principal objecte de preocupació i enfoc. En aquest article detallem diferents metodologies actives dutes a terme per a la supervisió de les Pràctiques Externes: Programa d'Acció Tutorial entre Iguals (PATI), Cercles de Qualitat, seminaris i blog com eina col·laborativa. Els estudiants emfatitzen un alt grau de satisfacció amb les experiències desenvolupades, al reduir les distàncies entre tutor i tutoritzat, afavorir l'avaluació individualitzada dels treballs en grup, estimular el treball col·laboratiu, fomentar la reflexió i ampliar el seu bagatge de coneixements al interactuar amb els seus companys i companyes. En definitiva consideren que són metodologies adequades per promoure una organització horitzontal del treball en l'assignatura Pràctiques Externes.</span> Margarita R. Rodríguez-Gallego, Rosario Ordóñez-Sierra Drets d'autor (c) 2021 Revista d'Innovació Docent Universitària https://revistes.ub.edu/index.php/RIDU/article/view/RIDU2021.13.1 ds, 30 gen 2021 00:00:00 +0000 La utilització de la rúbrica per avaluar tasques en entorns virtuals d'aprenentatge: un cas aplicat a estudiants avançats en els estudis d'economia https://revistes.ub.edu/index.php/RIDU/article/view/RIDU2021.13.2 <span>En aquest article es presenta l'experiència de la utilització de rúbriques per avaluar tasques en entorns virtuals d'aprenentatge incorporades a Economia d'Amèrica Llatina, assignatura avançada de la Llicenciatura en Economia de la Universidad de la República, Uruguai. Es tracta d'una innovació docent que va comportar el disseny i la implementació d'una nova eina per a l'avaluació de l'aprenentatge, aplicada enguany arran del context de la pandèmia. Els resultats de la seva aplicació foren molt positius, tant per l'objectiu d'avaluar els continguts de l'assignatura i el procés d'aprenentatge dels estudiants, com per la correcció per part dels docents així com en el feedback creat al retornar aquesta correcció als estudiants. A la vegada, l'opinió dels estudiants es va mostrar molt favorable amb el seu ús.</span> Irene Centurión César, María Cecilia Lara Martínez, Carolina Román Ramos Drets d'autor (c) 2021 Revista d'Innovació Docent Universitària https://revistes.ub.edu/index.php/RIDU/article/view/RIDU2021.13.2 ds, 30 gen 2021 00:00:00 +0000 Anàlisi d’aplicacions de Realitat Augmentada per a la pràctica de futurs docents amb alumnes que presenten Trastorns de l’Espectre Autista https://revistes.ub.edu/index.php/RIDU/article/view/RIDU2021.13.3 Un dels mètodes que millor està responent a les demandes actuals de l’educació és la introducció de les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC). En aquesta línia, els futurs docents dels Graus de Mestre d’Educació Infantil i de Mestre d’Educació Primària cal que coneguin què és la Realitat Augmentada, una de les tendències més noves degut a la diversitat d’aplicacions que desenvolupen diferents àrees de continguts. La característica principal d’aquestes eines és la de permetre l’accés a la informació de la realitat del món i posa a disposició de la societat dades digitals en temps real. Per altra banda, degut a l’augment d’estudiants que presenten Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) i tenint en compte la seva alta prevalença a les aules de les escoles i a la seva heterogeneïtat, existeix una notòria dificultat per encertar en les intervencions educatives. En aquest sentit, aquest estudi té per objectiu el realitzar una revisió d’aplicacions de Realitat Augmentada, que són favorables per al desenvolupament competencial en la intervenció amb l’alumnat que presenta TEA, que posteriorment, y en funció del context en què calgui treballar, seran útils per seleccionar la aplicació més adequada. Aquest treball s’emmarca en la línia de recerca del grup d’investigació de la Universidad de Alicante IncluTic (VIRGROB-321). Alba Gilabert-Cerdá, Alejandro Lorenzo-Lledó Drets d'autor (c) 2021 Revista d'Innovació Docent Universitària https://revistes.ub.edu/index.php/RIDU/article/view/RIDU2021.13.3 ds, 30 gen 2021 00:00:00 +0000 Percepció d’utilitat de les eines de Moodle i utilització del campus virtual per part d’estudiants del Grau en Podologia https://revistes.ub.edu/index.php/RIDU/article/view/RIDU2021.13.4 <p class="xmsonormal">Aquest treball analitza la utilitat percebuda pels estudiants i l’ús que van fer del campus virtual (CV) de l’assignatura Ortopodologia I del Grau en Podologia al llarg del curs acadèmic 2019-20. La percepció de la utilitat va ser estudiada a partir d’una enquesta i per analitzar l’ús es van exportar i depurar els registres generats en Moodle. Es va analitzar la relació entre l’ús del CV i el rendiment acadèmic, el sexe i l’edat. Van participar 106 estudiants que van generar un total de 53.397 registres. El 33,96% de la classe va complimentar l’enquesta. La mitjana d’accions registrades va ser de 503,75±226,26. Les accions amb més registres van ser els accessos al sistema (38,67%), als recursos (19,54%) i els qüestionaris (10,11%). Al 97,2% dels enquestats els va agradar el plantejament de l’assignatura en el CV i el 58% va donar una bona valoració dels continguts. Les eines i els elements d’aprenentatge millor valorats van ser els documents del professor, els vídeos i el correu electrònic. Per altra banda, les feines grupals varen ser les pitjor valorades. En conclusió, s’ha observat una alta utilització del CV i els continguts i les eines disponibles han sigut considerades molt útils per part dels estudiants.</p> Yolanda Fuentes-Peñaranda, Ana María Álvarez-Méndez, María Teresa Angulo-Carrere, Mª Pilar Álvarez-Vázquez Drets d'autor (c) 2021 Revista d'Innovació Docent Universitària https://revistes.ub.edu/index.php/RIDU/article/view/RIDU2021.13.4 ds, 30 gen 2021 00:00:00 +0000 L'ús de les històries per a la docència en el Grau d'Educació https://revistes.ub.edu/index.php/RIDU/article/view/RIDU2021.13.5 Actualment, els professors tenen en la narració una de les eines amb les que poden posar en pràctica metodologies docents actives innovadores com la gamificació. En aquest sentit, la creació i la narració d'històries o <em>storytelling</em>, ha esdevingut una alternativa atractiva doncs respon als interessos dels estudiants en el joc, ofereix la possibilitat d'aprendre jugant i afavoreix la seva motivació cap a l'aprenentatge. En aquest treball es desenvolupa una proposta didàctica que té per objectiu la introducció dels jocs narratius i el <em>storytelling</em> en les pràctiques docents de l'assignatura Organització Escolar, matèria inclosa en els plans d'estudi dels Graus de Mestre en Educació Infantil i Educació Primària. Es presenta, a més, material complementari per a la seva posada en pràctica, així com per a la seva possible adaptació a altres matèries. Finalment, es discuteixen les seves implicacions i les conclusions derivades del desenvolupament de la proposta destacant el seu caràcter innovador, lúdic i motivador pels estudiants, així com pel desenvolupament professional dels docents de nivell educatiu superior. Sheila García-Martín, Judit García-Martín, Mario Grande-de-Prado Drets d'autor (c) 2021 Revista d'Innovació Docent Universitària https://revistes.ub.edu/index.php/RIDU/article/view/RIDU2021.13.5 ds, 30 gen 2021 00:00:00 +0000