https://revistes.ub.edu/index.php/SVMMA/issue/feed SVMMA. Revista de Cultures Medievals 2024-02-21T16:03:47+00:00 Dra. Mireia Comas Via revistasvmma.ircvm@ub.edu Open Journal Systems <div style="margin: 30px auto; max-width: 700px;"> <div id="amazingslider-1" style="display: block; position: relative; margin: 16px auto 14px;"> <ul class="amazingslider-slides" style="display: none;"> <li><img src="https://revistes.ub.edu/index.php/SVMMA/management/settings/context//public/journals/21/slider_svmma16/images/slider1.jpg" alt="" /></li> <li><img src="https://revistes.ub.edu/index.php/SVMMA/management/settings/context//public/journals/21/slider_svmma16/images/slider2.jpg" alt="" /></li> <li><img src="https://revistes.ub.edu/index.php/SVMMA/management/settings/context//public/journals/21/slider_svmma16/images/slider3.jpg" alt="" /></li> <li><img src="https://revistes.ub.edu/index.php/SVMMA/management/settings/context//public/journals/21/slider_svmma16/images/slider4.jpg" alt="" /></li> </ul> <ul class="amazingslider-thumbnails" style="display: none;"> <li><img src="https://revistes.ub.edu/index.php/SVMMA/management/settings/context//public/journals/21/slider_svmma16/images/slider1-tn.jpg" alt="" /></li> <li><img src="https://revistes.ub.edu/index.php/SVMMA/management/settings/context//public/journals/21/slider_svmma16/images/slider2-tn.jpg" alt="" /></li> <li><img src="https://revistes.ub.edu/index.php/SVMMA/management/settings/context//public/journals/21/slider_svmma16/images/slider3-tn.jpg" alt="" /></li> <li><img src="https://revistes.ub.edu/index.php/SVMMA/management/settings/context//public/journals/21/slider_svmma16/images/slider4-tn.jpg" alt="" /></li> </ul> <div class="amazingslider-engine" style="display: none;"><a href="http://amazingslider.com">jQuery Slider</a></div> </div> </div> <div style="text-align: center;"> <h5>URL: <strong>http://revistes.ub.edu/SVMMA/</strong></h5> </div> https://revistes.ub.edu/index.php/SVMMA/article/view/46034 Les vares de l’amor. Un cas de relació temàtica intertextual entre les líriques trobadoresques occitana, francesa i alemanya 2024-02-21T15:26:11+00:00 Joan Dalmases Paredes jdalmases@ub.edu <p>Aquest article ofereix un exemple dels contactes literaris entre les tradicions trobadoresques occitana, francesa i alemanya a través de la comparació i la classificació de l’ús del motiu literari de la vara. Aquesta metàfora tan particular ens ha permès traçar una xarxa d’antecedents i d’influències que demostra la fluïdesa amb la qual els motius literaris traspassaven fronteres lingüístiques i culturals durant l’Edat Mitjana. La nostra anàlisi ens ha dut a descobrir l’ús de la imatge en textos poc coneguts, a reenfocar composicions clàssiques des d’una nova perspectiva i a posar en estreta relació obres aparentment distants.</p> 2023-12-20T00:00:00+00:00 Drets d'autor (c) 2024 https://revistes.ub.edu/index.php/SVMMA/article/view/46035 Goma, un topònim fantasma en la documentació llatina de la Catalunya altmedieval 2024-02-21T15:42:10+00:00 Catalina Monserrat Roig catalina.monserrat@uib.es <p>Tres edicions del Pergamí 1-2-138 de l'Arxiu Capitular de Barcelona presenten el terme <em>Goma</em> com un topònim de la Barcelona medieval. La nostra recerca, realitzada a partir del corpus digital <em>Corpus Documentale Latinum Cataloniae</em> (<em>CODOLCAT</em>), ha permès corregir la forma <em>Goma</em> i proposar la lectura correcta d'aquest terme i d'uns altres que el nostre estudi ha revelat com a erronis. Per tot això, el present article posa de manifest la utilitat del <em>CODOLCAT</em> en l'estudi dels topònims esmentats en els diplomes altmedievals i la millora que aquest tipus de treballs suposa per a les edicions dels textos de què disposem.</p> 2024-03-01T00:00:00+00:00 Drets d'autor (c) 2024 https://revistes.ub.edu/index.php/SVMMA/article/view/46038 Una nova troballa d’Ars Picta: les pintures de Sant Cristòfol d’Anyós (La Massana, Andorra) 2024-02-21T15:50:10+00:00 Carles Mancho carles.mancho@ub.edu Cristina Tarradellas mariacristina.tarradellas@udl.cat <p>Aquest text és la primera comunicació de la recent troballa realitzada pels membres del grup de recerca Ars Picta (IRCVM, Universitat de Barcelona). Un seguit d'esdeveniments ens ha permès identificar les pintures andorranes de l'església de Sant Cristòfol d'Anyós, arrencades a principis dels anys trenta del segle XX i de les quals se n'havia perdut la pista a principis dels anys seixanta, en una col·lecció privada a França.</p> 2024-03-01T00:00:00+00:00 Drets d'autor (c) 2024 https://revistes.ub.edu/index.php/SVMMA/article/view/46039 Ressenyes 2024-02-21T15:56:18+00:00 Svmma Revista de Cultures Medievals revistasvmma.ircvm@ub.edu 2024-03-01T00:00:00+00:00 Drets d'autor (c) 2024 https://revistes.ub.edu/index.php/SVMMA/article/view/46040 Notícies 2024-02-21T16:00:31+00:00 Svmma Revista de Cultures Medievals revistasvmma.ircvm@ub.edu 2024-03-01T00:00:00+00:00 Drets d'autor (c) 2024 https://revistes.ub.edu/index.php/SVMMA/article/view/46041 Editorial 2024-02-21T16:03:47+00:00 Mireia Comas Via revistasvmma.ircvm@ub.edu Inés García López revistasvmma.ircvm@ub.edu 2024-03-01T00:00:00+00:00 Drets d'autor (c) 2024