L'elecció de destinacions residencials no forçades a l'entorn metropolità de Barcelona. El cas de Sant Cugat del Vallès

Vicente Royuela Mora, Esther Vayá Valcarce, Jordi Suriñach i Caralt

Resumen


La història de la humanitat ens mostra que l'home sempre ha cercat satisfer les seves necessitats i que, per suposat, hi ha diverses maneres de fer-ho. Des del punt de vista territorial, la manera més eficient de fer-ho és residint juntament a una ciutat. Les forces que porten a la gent a viure a la ciutat o a marxar d'ella porten a unes dinàmiques complexes que mereixen una anàlisi detallada i exhaustiva. En aquest estudi es repassen els principals factors que determinen aquestes forces i es centra en una d'elles: l'elecció d'alternatives a partir de valorar costos d'oportunitat en termes de satisfacció, la qual cosa porta a marxar de la ciutat sense haver pres una decisió forçada pels elevats preus de la centralitat. Aquest factor s'analitza en profunditat pel cas del municipi de Sant Cugat del Vallès.

Palabras clave


destinacions residencials; qualitat de vida; Àrea Metropolitana de Barcelona

Texto completo:

HTML (Català)


Copyright (c)

RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona