Ndiege, Benson Otieno, Moshi Co-operative University, Moshi, Tanzania, República unida de