INDEXACIÓN

Bases de dades per a l'avaluació de la qualitat o l'impacte 

Matriu d’Informació per a l’Anàlisi de Revistes

Projecte desenvolupat per l’AGAUR. Avalua revistes de Ciències Socials i Humanitats (d’àmbit local, nacional i internacional

Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas

Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Clasificación Integrada de Revistas Científicas

Qualis Periódicos. Sistema Brasileiro de Avaliação de Revistas Científicas Nacionales e Internacionales


Portals de revistes d'accés obert

Revistes Catalanes amb Accés Obert

RCUBRCUBDeclaraci ticaAvs LegalCentre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigaciUniversitat de Barcelona