Polítiques editorials

Focus i abast

Les publicacions s'organitzen de la següent manera: per una banda, la monografia es publicarà periòdicament, i oferirà l’anàlisi d’un tema des de diferents disciplines, buscant donar major perspectiva a la qüestió; per altre banda, la miscel·lània oferirà articles d’àmbits i temàtiques diverses, oberta a tot estudiant que vulgui publicar contingut.

 

Política de seccions

MONOGRAFIA

Aquesta secció es publica semestralment i consta de diversos articles procedents de diferents disciplines que tracten una temàtica comuna. El caire d'aquests articles pretén ser divulgatiu, de tal manera que s'intenten explicar tots els conceptes rellevants implicats i no suposar coneixements excessivament concrets del lector. Al final de cada monografia es publicarà una entrevista que constarà de preguntes de presentació de l'entrevistat i preguntes referents al tema de la monografia corresponent.

Editors/ores
  • Elena Menta Oliva
  • Guillem Muñoz Mayoral
  • Oscar Planells Guix
Desactivat Trameses obertes Activat Elements indexats Desactivat Avaluades per experts/ertes

MISCEL·LÀNIA

Els articles d'aquesta secció es publiquen gradualment i s'adhereixen al número de la revista iniciat per la monografia semestral. El nivell tècnic dels articles depèn del criteri de l'autor, amb la qual cosa és possible tractar qüestions més concretes. A més, tot i que el gruix de la secció el constitueixen artícles acadèmics, cap la possibilitat de que hi constin també ressenyes o entrevistes.

Editors/ores
  • Elena Menta Oliva
  • Guillem Muñoz Mayoral
  • Oscar Planells Guix
Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

RESSENYES

Editors/ores
  • Elena Menta Oliva
  • Guillem Muñoz Mayoral
  • Oscar Planells Guix
Desactivat Trameses obertes Activat Elements indexats Desactivat Avaluades per experts/ertes
 

Freqüència de publicació

Audens publica semestralment una monografia formada per diversos articles de diferents disciplines, tots articulats al voltant d'un tema escollit per al número en qüestió. A part de la monografia, a cada número se li afegiran una sèrie d'articles independents que s'aniran publicant progressivament. 

 

Política d’accés obert

La revista proporciona accés lliure immediat al contingut basant-se en el principi que fer que el contingut estigui disponible al públic facilita un intercanvi de coneixement més ampli i global.

 

Arxivament

La revista utilitza el sistema LOCKSS per crear un sistema d'arxivament distribuït entre totes les biblioteques que hi participen. A més, permet a les biblioteques que creïn documents permanents de la revista per a conservar-la i restaurar-la. More...

 
RCUBRCUBDeclaraci ticaAvs LegalCentre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigaciUniversitat de Barcelona