Polítiques editorials

Focus i abast

Aurora és una revista d'investigació filosòfica, centrada en l'obra de María Zambrano i oberta a l'ampli camp temàtic i de referències a què aquesta obra remet (política i ètica, arts i literatura, espiritualitat). El seu objectiu és proporcionar mitjans que facilitin i afavoreixin l'estudi del pensament de Zambrano, i difondre els resultats obtinguts. El públic a què es dirigeix està constituït en primer lloc per investigadors especialitzats, també per estudiosos en general de les disciplines concernides i, finalment, en lectors interessats en Zambrano i en els camps temàtics que li són afins.

 

Política de seccions

Articles

Es donarà absoluta prioritat als treballs que abordin el tema monogràfic a què es dedica cada número (anunciat per endavant, al número anterior), encara que no s'exclou la publicació ocasional de textos de temàtica lliure.

Desactivat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Documentos

Desactivat Trameses obertes Activat Elements indexats Desactivat Avaluades per experts/ertes

Dossier de actualidad

Desactivat Trameses obertes Activat Elements indexats Desactivat Avaluades per experts/ertes

Puentes

Es publicaran aquells articles que no tinguin a veure de manera específica amb el tema del número però que mantinguin algun tipus de relació amb ell.

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes
 

Procés d'avaluació d'experts/ertes

Els treballs remesos per a la publicació han de ser objecte de dos informes per part d'especialistes requerits pel Consell assessor (blind peer review): a partir d'aquests informes el Consell de redacció decideix sobre la seva publicació i comunica la decisió a l'autor / a en un termini màxim de 6 mesos.

 

Freqüència de publicació

La revista és de periodicitat anual. Es publica en el mes de gener/febrer

 

Política d’accés obert

La revista proporciona accés lliure immediat al contingut basant-se en el principi que fer que la cerca estigui disponible al públic facilita un intercanvi de coneixement més ampli i global.

 

Arxivament

La revista utilitza el sistema LOCKSS per crear un sistema d'arxivament distribuït entre totes les biblioteques que hi participen. A més, permet a les biblioteques que creïn documents permanents de la revista per a conservar-la i restaurar-la. More...

 

Declaració ética i de bones pràctiques

La revista Aurora, Papeles del Seminario María Zambrano  s´acull a la Declaració ética i de bones pràctiques per a les revistes cientifiques editades per la Universitat de Barcelona
El disseny de la revista (en versió digital i en paper) i les aportacions artístiques de la mateixa
es deuen als professors de la facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona,
Marta Negre, Quim Cantalozella i Jordi Morell

RCUBRCUBDeclaraci ticaAvs LegalCentre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigaciUniversitat de Barcelona