(1)
Saba, M. El Somni De La RaĆ³ Produeix Ombres: Del Cinema, Entre Unamuno I Zambrano. AUR 2022.