INDEXACIO

Bases de datos para la evaluación de la calidad o el impacto 

ESCI: Emerging Sources Citation Index is a Thompson Reuters index included in the Web of Science™ Core Collection

carhus plus Sistema d’avaluació de revistes científiques de ciències socials i humanitats que es publiquen en els àmbits local, nacional i internacional.

Latindex: sistema de información para revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

MIAR: Matriu d'Informació per a l'Anàlisi de Revistes

Eina que valora la qualitat de les revistes tenint en compte aspectes com la presència d’autors no vinculats a l’entitat editora, l’avaluació externa dels originals o quines bases de dades en fan difusió.

 

Portales de revistas de acceso abierto

DOAJ: Directory of Open Access Journals
   
RACO: Revistes Catalanes amb Accés Obert
REDIB: Red Iberomericana de Innovación y Conocimiento Científico

 

Sumarios 

Dialnet Plus: portal bibliográfico de literatura científica hispana