Balaguer, el Grand Tour i els models de noves llibertats a Europa. El mite italià i la seva (in)viabilitat

Giuseppe Grilli

Resum


El treball analitza la paradoxa que el model d’unificació italianaexercí sobre Víctor Balaguer: si, per una part, la renaixença italiana amb totel que representava d’element cultural i simbòlic formava part ineludibledel Grand Tour cultural de les generacions joves i cultes del període, perl’altra, el model centralista i uniformitzador del moviment hauria d’haverestat rebutjat per l’escriptor català, defensor de les llibertats locals, especialmentde les dels antics regnes. Tot i això, Víctor Balaguer defensà reiteradamental llarg de la seva vida l’unitarisme italià.

Paraules clau


Renaixença, Risorgimento, moviments nacionalistes, Grand Tour, història cultural.

Text complet:

PDF


DOI: https://doi.org/10.1344/cercles2016.19.1010

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona