No 18 (2015)

Cercles: revista d'història cultural 18.

Aquest número de Cercles. Revista d’Història Cultural és fruit d’un seminari de recerca que el GEHCI va celebrar el novembre de 2013 amb el propòsit d’analitzar les interrelacions entre les migracions, el canvi cultural i la noció de ciutadania en la Catalunya contemporània (1920-1980). Els articles, enfocats des d’àmbits tan heterogenis com la història, la sociologia, l’antropologia, la filologia i l’urbanisme, són obra d’especialistes reconeguts com José Luis Oyón, Albert Balcells, Maria Dasca, Clara Carme Parramon i Antoni Marimon. Aquest número també inclou recerques de joves investigadors que s’aproximen a diferents aspectes de la història i també a personatges cabdals com ara Joan Maragall i Manuel Vázquez Montalbán, tractats des de visions fins ara inèdites.

Taula de continguts

Editorial

Migracions, canvi cultural i ciutadania a Catalunya (1920-1980)
 
PDF

Temes

José Luís Oyón
Albert Balcells
PDF
Clara Carme Parramon Homs
PDF
María Dasca
PDF
Antoni, 1965- Marimon Riutort
PDF

Monografies i recerques

Oriol Luján
PDF
Alba Baiges López
PDF
Adrian Presas Sobrado
Jordi Osua

Ressenyes

El nacionalisme català o navegar contra corrent
 
PDF
Una cartografía dels nacionalismes a l'Espanya del primer nou-cents
 
PDF
RCUBRCUBDeclaraci ticaAvs LegalCentre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigaciUniversitat de Barcelona