[1]
Vivancos Sánchez, C. 2020. Delito de Terrorismo en el Estado Español: Arma Crucial en la vigente Guerra Judicial o Lawfare. Clivatge. Estudis i testimonis sobre el conflicte i el canvi socials. 8 (jul. 2020). DOI:https://doi.org/10.1344/CLIVATGE2020.8.6.