Medina Català, A., & Monge Nunes, B. A. A. (2018). Monedas Alternativas y Conflicto Democrático: Algunas reflexiones. Clivatge. Estudis I Testimonis Sobre El Conflicte I El Canvi Socials, (6). https://doi.org/10.1344/CLIVATGE2018.6.2