Dautrey, P. (2018). Una Geografía del Poder: La Minería Transnacional en Perú y Argentina. Clivatge. Estudis I Testimonis Sobre El Conflicte I El Canvi Socials, (6). https://doi.org/10.1344/CLIVATGE2018.6.3