Lucas Martín, G. (2018). Proyecto B-MINCOME. Clivatge. Estudis I Testimonis Sobre El Conflicte I El Canvi Socials, (6). https://doi.org/10.1344/CLIVATGE2018.6.6