Vivancos Sánchez, C. (2020). Delito de Terrorismo en el Estado Español: Arma Crucial en la vigente Guerra Judicial o Lawfare. Clivatge. Estudis I Testimonis Sobre El Conflicte I El Canvi Socials, (8). https://doi.org/10.1344/CLIVATGE2020.8.6