Zubiaga Garate, M. (2022). Un modelo pre-westfaliano de soberanía confederal: el “Concierto Político” vasco. Clivatge. Estudis I Tesitimonis Del Conflicte I El Canvi Social, (10), e–39072. https://doi.org/10.1344/CLIVATGE2022.10.5