Vivancos Sánchez, Carme. 2020. «Delito De Terrorismo En El Estado Español: Arma Crucial En La Vigente Guerra Judicial O Lawfare». Clivatge. Estudis I Testimonis Sobre El Conflicte I El Canvi Socials, n.º 8 (julio). https://doi.org/10.1344/CLIVATGE2020.8.6.