Dautrey, P. (2018) «Una Geografía del Poder: La Minería Transnacional en Perú y Argentina», Clivatge. Estudis i testimonis sobre el conflicte i el canvi socials, (6). doi: 10.1344/CLIVATGE2018.6.3.