Vivancos Sánchez, C. (2020) «Delito de Terrorismo en el Estado Español: Arma Crucial en la vigente Guerra Judicial o Lawfare», Clivatge. Estudis i testimonis sobre el conflicte i el canvi socials, (8). doi: 10.1344/CLIVATGE2020.8.6.