Lucas Martín, G. «Proyecto B-MINCOME». Clivatge. Estudis I Testimonis Sobre El Conflicte I El Canvi Socials, n.º 6, abril de 2018, doi:10.1344/CLIVATGE2018.6.6.