Polítiques editorials

Focus i abast

Compàs d’amalgama és una revista d’Edicions de la Universitat de Barcelona. Tots els articles que publica són originals i no s’hi accepten treballs o ressenyes que hagin estat publicades en una altra publicació.
La revista s’interessa per la contemporaneïtat i pretén participar en els debats culturals del moment tant en el camp divulgatiu com en l’àmbit més acadèmic. Amb aquest objectiu, cada número s’articula a través d’un espai divulgatiu obert a les novetats i a la reflexió més immediata, i un altre espai, que pren la forma de dossier monogràfic, orientat cap a la recerca i els seus resultats.
L’espai divulgatiu s’organitza en diferents seccions, cadascuna de les quals compta amb un responsable que s’ocupa de presentar les propostes al consell editorial.
El dossier monogràfic és coordinat per un especialista, qui s’encarrega de cercar –directament o mitjançant una crida d’articles– els experts en el tema assenyalat que es consideren adequats per lliurar unes contribucions que aportin un progrés del coneixement en la matèria específica. Aquests textos s'avaluaran através d'un procés de peer review.

La revista no cobra taxes per l’enviament de treballs ni quotes per la publicació de textos, i el preu de venda té l’única finalitat de fer-la una publicació sostenible. Els articles es publiquen sota llicència Creative commons i la versió digital és open access.
Es publiquen dos números a l’any, en format paper i en format electrònic, l’un a la primavera i l’altre a la tardor

 

Política de seccions

PÒRTIC

Activat Trameses obertes Desactivat Elements indexats Desactivat Avaluades per experts/ertes

LITTERE

Els articles hauran de plantejar un recorregut per diferents obres o textos –que hagin estat publicats els darrers tres anys– que tinguin un tema compartit que justifiqui aquest recorregut, o bé, a partir d’una obra o text determinats, hauran de recórrer diferents temes que conduiran a altres obres. Es tracta de defugir el format de ressenya.

Activat Trameses obertes Desactivat Elements indexats Desactivat Avaluades per experts/ertes

ARTiS

Els articles hauran de formular un recorregut interpretatiu per diferents temes d’actualitat artística: exposicions, obres o concerts, i també debats crítics, passats o presents, però que en tot cas hauran de tenir una projecció en el moment actual. Es tracta de defugir el format de ressenya.

Activat Trameses obertes Desactivat Elements indexats Desactivat Avaluades per experts/ertes

FRONTISTERI

Conté articles de pensament i de qualsevol aspecte d'interès  filosòfic: reflexions sobre la nostra actualitat, descobertes de textos desconegut o anàlisis fetes a partir de documents del passat cap al nostre present.

Activat Trameses obertes Desactivat Elements indexats Desactivat Avaluades per experts/ertes

LEVANA

Conté dos articles (o un més llarg) de reflexió i actualitat, sobre escola, cultura, política i didàctica. Ampliem el camp per arribar a mestres i professors. Es tenen en compte centenaris, commemoracions, esdeveniments de Barcelona o d’una altra ciutat.

Activat Trameses obertes Desactivat Elements indexats Desactivat Avaluades per experts/ertes

DOSSIER MONOGRÀFIC

És format per articles acadèmics. Cada número, es publiquen quatre o cinc articles seleccionats que tracten d’un concepte transversal. Les contribucions proposades seran avaluades per doble cec. Se n’anunciaran els temes futurs al web a manera de «Call for papers».

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

AFINITATS

Conté dos articles (un un més llarg) sobre actualitat científica, enfocats des d’una perspectiva transversal. Es tenen en compte centenaris, commemoracions, esdeveniments de la nostra ciutat o d’una altra ciutat.

Activat Trameses obertes Desactivat Elements indexats Desactivat Avaluades per experts/ertes

CIUTATS

Un article de dues pàgines per a un mirador a ciutats de tot el món, i amb bones fotografies.

Activat Trameses obertes Desactivat Elements indexats Desactivat Avaluades per experts/ertes

MIRADES

Activat Trameses obertes Desactivat Elements indexats Desactivat Avaluades per experts/ertes
 

Procés d'avaluació d'experts/ertes

Totes les contribucions del dossier passen per un sistema de doble avaluació (peer review) sota la modalitat de doble cec, realitzada per estudiosos i professionals de prestigi. Per formar part del grup d'avaluador és indispensable haver obtingut el títol de doctor.

El dossier monogràfic és coordinat per un especialista, qui s’encarrega de cercar –directament o mitjançant una crida d’articles– els experts en el tema assenyalat que es consideren adequats per lliurar unes contribucions que aportin un progrés del coneixement en la matèria específica. Totes les contribucions del dossier passen per un sistema de doble avaluació (peer review) sota la modalitat de doble cec, realitzada per estudiosos i professionals de prestigi. 

Els directors s’encarreguen de seleccionar i convidar els revisors, que rebran les normes ètiques, el protocol d’avaluació i l’article a revisar mantenint-ne l’anonimat. Els avaluadors disposen de quatre opcions:
a) Acceptat
b) Acceptat amb canvis menors
c) Acceptat amb canvis importants (la nova versió haurà de tornar a passar per revisió)
d) Rebutjat (no es pot tornar a presentar aquest article)

En cas de desacord, el Consell de redacció remetrà el text a un tercer revisor. En cas de el text sigui acceptat amb canvis, els directorsho comunicaran als autors i els indicaranel temps disponible per fer-ho.

Correspon als directors garantir l’anonimat durant el procés. Els manuscrits que no compleixin els requisits formals o qualitatius pel seu contingut acadèmic o per la seva incongruència amb els temes d’interès marcats per la línia editorial de la revista, podran ser rebutjats pel Consell de redacció. Així mateix, els editors podran sol·licitar als autors que realitzin ajustos al text abans de sotmetre’l al procés de revisió d’experts.

 
RCUBRCUBDeclaraci ticaAvs LegalCentre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigaciUniversitat de Barcelona