Crida d'articles

2022-11-01

La revista Compàs d’amalgama incorpora un dossier monogràfic de caràcter acadèmic i interdisciplinari. El tema triat per a la pròxima convocatòria és «Ruralies». Quina imatge tenim del món rural? Fins a quin punt podem parlar de «comunitats rurals» en un context en què les ciutats no paren de créixer? Com s’interrelacionen els conceptes «rururbà» i «ruralia»? Com ha afectat la globalització a la vida en els espais no urbans? Poden, aquests espais, esdevenir un refugi davant les amenaces mediambientals? Aquest monogràfic té com a objectiu interpretar els discursos i les obres (literàries, artístiques) que tenen com a centre la ruralia. Així doncs, s’admetran estudis que, des de qualsevol disciplina, relacionin les narratives sobre la ruralia amb temàtiques clau de la modernitat i la postmodernitat (com ara la construcció del subjecte i la representació de la l’alteritat) i amb el desafiament que comporten determinats problemes socials (l’envelliment, la desigualtat, la discapacitat o la malaltia) en alguns llocs per a les persones que hi viuen. Els textos, que cal enviar en un arxiu adjunt al correu electrònic infopublicacions@ub.edu abans del 1r de febrer de 2023, han de respectar les normes editorials recollides al llibre d’estil que trobareu a http://www.edicions.ub.edu/refs/compasamalgama-llibre-estil.pdf. Els articles passaran una avalua-ció a doble cec (double-blind peer review), els resultats de la qual seran comunicats als autors en un termini màxim de dos mesos.