[1]
Pascual García, S. 2017. La Guerra Civil espanyola i el seu patrimoni: exemples de les institucions arqueològiques a la demarcació de Barcelona i de Lleida. Ebre 38. 4 (Mar. 2017). DOI:https://doi.org/10.1344/ebre38.2010.4.17969.