(1)
Pagès i Blanch, P. La justícia revolucionària I Popular a Catalunya (1936-1939). Ebre38 2017.