(1)
Pedret Otero, G. La Revolució Esportiva: El Sindicat De Boxejadors Professionals De La CNT. Ebre38 2017.