(1)
Santacana, J. Entre l’oblit I La memòria: El Patrimoni De La Guerra. Ebre38 2017.