(1)
Closa Salinas, F. La Instrucció Militar Republicana Durante La Guerra Civil Espanyola (1937-1939): El Cas Català. Ebre38 2017.