(1)
Pagès i Blanch, P. Memòria De La Guerra a Catalunya. Ebre38 2017.