(1)
Cortijo, D. Miquel Pedrola: Memòria històrica I partici´pació Ciutadana. Ebre38 2017.